Erkend Bemiddelaar in Familiezaken , ouderschapsbemiddeling Psychologe , kindercoaches , waasland, Vrasene en Edegem.Bemiddeling , scheiding, alimentatie, ouderschapsplan, ouderbemiddeling, deskundigen onderzoek, vechtscheiding, advocaten, familierecht,Nancy Neetens, Carina Vergauwen, arbeidsbemiddeling, huisverkopen, uit elkaar, waasland bemiddelaars, famieliebemiddelaars, kosten bemiddeling, communicatie

Bemiddeling bij nieuw samengestelde gezinnen

Het aantal kinderen die opgroeien in twee gezinnen stijgt ieder jaar. Ouders, zowel moeder als vader, beginnen na verloop van tijd meestal een nieuwe relatie, al dan niet met ook iemand die al kinderen heeft. Deze kans is heel reëel.

Als wij rondom ons kijken dat weten wij dat nieuw samengestelde gezinnen geen uitzonderingen meer zijn. Echter bestaat er geen handleiding om zo'n nieuw gezin op te bouwen, maar we willen het immers zo goed mogelijk doen.

Toch weten wij ook dat een nieuw gezin starten niet vanzelf gaat. Zeker in het begin ondervinden nieuw samengestelde gezinnen moeilijkheden. Het kan 3 tot 6 jaar duren vooraleer een nieuw samengesteld gezin ook echt als een nieuw gezin aanvoelt. Een nieuw samengesteld gezin is geen kerngezin.

Als we een relatie beginnen dan lopen de gebeurtenissen vaak in een uitgestippeld patroon: verliefd worden op elkaar, een tijdje samenwonen, trouwen, en je beslist samen dat er kinderen komen.

Samen kijken jullie dan uit naar de geboorte van jullie kindje. Eenmaal de baby geboren is groeit die op van baby naar peuter, kleuter, lagere schoolkind, puber, adolescent om vandaar de stap te zetten naar een volwassen persoon die los is van zijn ouders.

Deze gezinsvorm noemen we kerngezin, jullie zijn samen ouders geworden van één of meerdere kinderen van jullie beiden.

Een nieuw samengesteld gezin is geen kerngezin.

Toch willen veel ouders die een nieuw samengesteld gezin vormen, dit zo snel mogelijk laten voelen als een kerngezin.

Met de beste bedoelingen lopen deze ouders tegen een muur op. Een samengesteld gezin wordt immers nooit een kerngezin. Omdat er andere gevoeligheden spelen. Zo ben je niet samen ouder geworden van de kinderen, je eigen kinderen zie je op een andere manier graag dan je pluskinderen, vaak zijn er geen vaste rituelen samen, enz.

Komt het dan nooit goed? Is het alleen negatief ?

Zeker niet! Een nieuw samengesteld gezin kan heel gelukkig samen zijn.

Als je maar het ideale plaatje van een kerngezin los laat !

"Wees goed voorbereid op de valkuilen die jullie zullen tegenkomen".

Tussen wie bemiddelen ?

Een nieuw samengesteld gezin heeft meer dan een kerngezin te maken met betrokken personen.

En dan is er een goede vraag tussen wie bemiddel je dan ?

Dit hangt af van het nieuw samengestelde gezin zelf. Elk gezin heeft zijn eigen dynamiek, zijn eigen krachten en ook eigen conflicten.


Een nieuw samengesteld gezin vormen gaat vaak niet zonder kiezels en valkuilen op de weg. Coaching kan je helpen om een aantal van deze valkuilen te ontwijken. Het coachingstraject bij een nieuw samengesteld gezin gaat over hoe jij je persoonlijk voelt en hoe jij in je gezin staat. 

De meest voorkomende conflicten zijn:

 • Partners moeten wennen aan de nieuwe situatie
 • ex-partner die het moeilijk heeft met de nieuwe situatie
 • Kinderen die zich afzetten tegen de nieuwe partner
 • Het nieuwe koppel dat moeilijk kan praten over de kinderen van de andere partner, of beide partijen kunnen dit moeilijk
 • De kinderen liggen vaak in onderling conflict met elkaar
 • De grootouders die hun kleinkinderen niet of nauwelijks meer zien
 • Ooms en tantes
 • De valkuilen
 • De snelheid waarin alles verloopt

Tijdens de coaching komen volgende onderwerpen zeker aan bod:

 • De kinderen centraal zetten: hoe ga jij om met de kinderen van je partner ? Welke afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de opvoeding, dagelijkse zorgen, verzorging, ...
 • de ex- partner: hoe ga je om met je eigen ex- partner? Met de ex partner van je man of vrouw? Hoe lossen jullie een conflict op?
 • Hoe kan jij het voor jezelf makkelijker maken?
 • De valkuilen van een plusmoeder en plusvader: wat zijn nu de typische valkuilen?
 • Je eigen relatie: hoe is de tijd verdeeld in je relatie en in je nieuwe samengestelde gezin?
 • Welke verwachtingen hebben jullie van elkaar?
 • Zijn de verwachtingen haalbaar?
 • Gedacht aan een plusouderschapsplan om conflicten te voorkomen?
 • Hoe gaat het met de kinderen onderling ?
 • Het zou kunnen dat jullie problemen hebben binnen het gezin omdat je nieuwe partner andere opvoedtechnieken heeft dan jij en dat loopt niet lekker.

In elk geval zullen wij bemiddelen tussen jullie beiden als koppel. Indien nodig kunnen wij de begeleiding opstarten en hier kunnen ook de kinderen bij betrokken worden. Een nieuw gezin vlot laten lopen lukt enkel als alle gezinsleden een evenwicht vinden binnen het nieuwe gezin.

Je ex-partner heeft problemen met je nieuwe partner of met je nieuwe gezin ?

Dan bemiddelen wij tussen jou en je ex-partner. Het komt vaker voor dat bij het vormen van een nieuw samengesteld gezin afspraken die gemaakt zijn met de ex partner niet meer nageleefd worden. Of de ex partner maakt zich zorgen om het welzijn van de kinderen binnen het nieuwe gezin. Ook dan zullen wij met het gezin in het geheel tot nieuwe oplossingen moeten komen. Vaak moeten we ook de communicatieproblemen aanpakken.

Alle elementen brengen wij ter sprake tijdens de bemiddeling. 

Andere mogelijkheden zijn vaak :

 • Kinderen hebben problemen met de nieuwe plusvader of plusmoeder
 • Of de plusmoeder of plusvader heeft problemen met een kind van de nieuwe partner
 • Afspraken zijn onduidelijk
 • Vakantie afspraken
 • Communicatieproblemen
 • Uitgebreid ouderschapsplan

Neem gerust contact met ons op wanneer u vragen heeft of een afspraak wenst.

Contact