Erkend Bemiddelaar in Familiezaken , ouderschapsbemiddeling Psychologe , kindercoaches , waasland, Vrasene en Edegem.Bemiddeling , scheiding, alimentatie, ouderschapsplan, ouderbemiddeling, deskundigen onderzoek, vechtscheiding, advocaten, familierecht,Nancy Neetens, Carina Vergauwen, arbeidsbemiddeling, huisverkopen, uit elkaar, waasland bemiddelaars, famieliebemiddelaars, kosten bemiddeling, communicatie

Wanneer maak je een ouderschapsplan ? Ouderschapsbemiddeling:

Meer dan een kwart van de ouders spreekt na een relatiebreuk of echtscheiding niet meer tegen elkaar over de kinderen. Bijna 30% spreekt elkaar maar éénmaal per maand.

Een ouderschapsplan zal een stap zijn naar meer gezamenlijke betrokkenheid bij de kinderen.

Het plan zal een aantal conflicten vermijden door de afspraken die jullie samen gemaakt hebben.

Wat is een ouderschapsplan ?

Een ouderschapsplan - ook wel kindregelingen of zorgplan genoemd - is een document waarin ouders die gaan scheiden alle afspraken rondom het ouderschap gaan vastleggen. Er zullen afspraken gemaakt worden over :

- Verzorging.

- Ontwikkeling.

- Opvoeding

- Communicatie

- Evaluatie 

Het ouderschapsplan is een uitgebreid document waarin ex-partners afspreken hoe ze samen als ouders de opvoeding en de opleiding van hun kinderen gaan aanpakken en hoe ze onderling gaan communiceren. 

Hoe een ouderschapsplan maken ?

Een goed ouderschapsplan is op maat gemaakt en wordt regelmatig opnieuw bekeken. Het is net zo uitgeschreven als jullie zelf willen. Het ouderschapsplan heeft altijd als doel dat jullie zonder grote conflicten en in een goede verstandhouding ouders kunnen zijn voor jullie kinderen. In het ouderschapsplan staan de kinderen steeds centraal.

Als bemiddelaar zal ik jullie ondersteunen bij het proces om tot een goed ouderschapsplan te komen.

Alles is bespreekbaar en kan opgenomen worden, maar wij zullen minimaal volgende punten bespreken:

  • Het gezag en de verblijfplaats van het kind - verblijfsregeling
  • Financiële afspraken
  • Communicatie en informatie
  • Schoolkeuzes en studierichtingen
  • Medische zaken
  • De verdeling van de zorg en de opvoeding
  • Wat met nieuwe partners?
  • Grootouders
  • Herziening / Evaluatie
  • ............

Wanneer ouders uit elkaar gaan, heeft dit belangrijke consequenties voor de kinderen. Voor de kinderen is het van ontzettend groot belang dat u de nodige afspraken maakt zonder ruzies en conflicten. Wij helpen u hierbij om op een constructieve manier tot een goede overeenkomst te komen met betrekking op jullie kinderen zoals :

- het ouderlijk gezag

- de verblijfsregeling

- vakantieregelingen

- het onderhoudsgeld

- het schoolgeld

- vriendjes en vriendinnetjes,

- grootouders

- tantes, ooms

- vakanties, communie of lentefeest 

Alle belangrijke afspraken waarin jullie kinderen altijd centraal zullen staan, met recht op contact met beide ouders.

Het ouderschapsplan wordt door goed over na te denken en goede afspraken te maken opgesteld en zal jullie als concept worden toegestuurd.

Daarna zullen wij samen het volledige plan doorlezen en eventueel aanpassen. Pas bij een volledig akkoord van beide ouders kan het ouderschapsplan getekend worden. Na ondertekening zal het ouderschapsplan aan de bevoegde rechtbank worden toegezonden voor homologatie.

Nog een belangrijk moment is als één van de ouders een nieuw gezin start met een nieuwe partner. Op zo'n moment is het erg belangrijk duidelijke afspraken te hebben. Wij adviseren dan een Plusouderschapsplan.


Een ouderschapsplan dient regelmatig te worden bijgewerkt, het groeit mee met de kinderen.

Aanpassen van je overeenkomst 

Wanneer één van de ouders de overeenkomst, E.O.T. - kindregeling wil aanpassen, zelfs op vraag van de kinderen zelf, gaat dit vaak samen met heftige emoties bij de andere ouder.


Jullie kennen de uitspraken vast wel.

- Waarom wil je nu alles veranderen ?

- Alles loopt toch goed?

- Het is toch altijd zo geweest?

Weinig ouders zijn er zich van bewust dat na een scheiding of relatiebreuk de overeenkomst nog wijzigingen zal kennen. Zeker afspraken met betrekking tot de kinderen zullen regelmatig geëvalueerd moeten worden en waar nodig aangepast. Emoties bemoeilijken heel vaak het onderling overleg tussen ouders, de emoties en de oude pijnen maken het vaak erg lastig om tot een evaluatie te komen. Nieuwe afspraken komen niet zomaar, het escaleert vaak waardoor de communicatie verstoord raakt.

Wat als er gedurende het scheiden toch nog conflicten zijn ?

Als bemiddelaar zal ik ruimte laten voor de menselijke weerstand die er ontstaat bij veranderingen.

Ik zal jullie duidelijk maken dat evaluaties en nieuwe afspraken normaal zijn voor gescheiden ouders.

Als bemiddelaar zal ik samen met jullie uitzoeken welke afspraken moeilijk verlopen.

Als de kinderen oud genoeg zijn en de kinderen en jullie staan er voor open, dan zal ik als bemiddelaar met de kinderen praten. Samen met de bemiddelaar werken jullie aan de communicatie onderling zodat deze terug verbeterd kan worden.


Als bemiddelaar zal ik een nieuw ouderschapsplan opstellen en spreek evaluatie momenten af om tijdig de afspraken te herbekijken. Een ouderschapsplan groeit mee met de leeftijd van jullie kinderen en volgens de behoeften en noden van de kinderen. Als erkend bemiddelaar kan ik jullie helpen met het opstellen en of aanpassen van het ouderschapsplan.

Bemiddeling in Balans


Wij informeren u over wat er geregeld moet worden in verband met:

- Vermogen

- Schulden

- Alimentatie

- Kinderalimentatie.

Wij bespreken de mogelijke opties. Zo weet u steeds waar u aan toe bent en waar u op dat moment staat. Door stap voor stap alles aan te pakken komt u tot duurzame overeenkomsten. Zodat jullie beiden - los van elkaar - terug verder kunnen in jullie eigen leven. 

Contact

Een afspraak maken