De kleine Olifantjes: 0-3 jaar

De kleine Alpaca's 4-6 jaar

De dappere Dino´s: 7-11 jaar

De TipToppers: 12-18 jaar

Kennis en adviesplein "Kind in Scheiding"

Ondersteuningsprogramma voor kind en ouders in scheiding 

Eén op de drie huwelijken eindigt in een scheiding. Daarnaast zijn er ook veel volwassenen die een samenwoon relatie verbreken.

Dit betreft vaak jonge mensen die nog maar kort samen waren, maar ook steeds vaker paren met kinderen.


In Nederland en België zijn jaarlijks naar schatting 86.000 minderjarige kinderen bij deze (echt)scheidingen van hun ouders betrokken.

Een scheiding is een heel ingrijpende gebeurtenis voor iedereen die er mee te maken krijgt en kan een grote impact hebben. Dit was reden voor TNO om zich in te zetten voor een evidence-based preventief hulpaanbod voor deze doelgroep.


In de hulpverleningsliteratuur wordt scheiding, naast het overlijden van een partner, al decennialang gecategoriseerd als de meest stressvolle levensgebeurtenis die een volwassene kan meemaken.


Uit onderzoek weten we daarnaast dat de impact van scheiding ook op kinderen groot is. Deze 'scheidingskinderen' presteren gemiddeld minder op school, vertonen meer gedragsproblemen en scoren lager op sociaal-emotioneel vlak. Tot voor kort bestonden er alleen theoretisch goed onderbouwde interventies voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

Een evidence-based aanbod voor jongere kinderen in scheidingssituaties was dus gewenst.


TNO vond een oplossing hiervoor in het Children of Divorce Intervention Program (CODIP). Dit is een evidence-based programma dat zich richt op preventie van scheidingsgerelateerde problematiek.

Dit programma is in internationaal onderzoek effectief gebleken met betrekking tot preventie van zowel internaliserende als externaliserende problematiek.


Het biedt verschillende modules aan waaronder die voor groep één en twee, en groep drie en vier van de basisschool. In samenwerking met praktijkpartners heeft TNO Nederlandse bewerkingen gemaakt voor de leeftijdsgroepen 4-6 jaar ('De Kleine Alpaca's ') en 6-10 jaar ('Dappere Dino's).

In 12 groepsbijeenkomsten wordt op speelse manier aandacht besteed aan het bespreken van scheidingsgerelateerde gevoelens, het leren omgaan met onrealistische percepties en attitudes ten aanzien van de scheiding en het versterken van probleemoplossende vaardigheden van de deelnemende kinderen.


Kleine Alpaca`s en Dappere Dino's helpen!

Er heeft een aantal evaluaties plaatsgevonden naar Stoere Schildpadden en Dappere Dino's met dank aan financiering door Zon Mw en Stichting Kinderpostzegels Nederland.


De studies lieten positieve resultaten zien. De kinderen vonden de programma's leuk en zagen de groep als een veilige plaats om hun gevoelens te bespreken. Ze maakten nieuwe vrienden en vonden nieuwe manieren om problemen op te lossen.


Er zijn toenames gemeten op positief functioneren en welzijn van de kinderen en afnames in sociaal emotionele problemen.

Door de Corona crisis lopen sommige zaken wat vertraging op. Maar bij Bemiddeling en Balans hopen wij snel het De Dappere Dino's programma aan te bieden aan uw kinderen.

Ik wens meer informatie

0