Naast echtscheidingsconflicten zijn er ook nog heel wat andere conflicten die met de hulp van een erkend bemiddelaar tot oplossingen kunnen leiden in plaats van op de rechtbank te worden beslecht.


Als erkend bemiddelaar maken wij het wekelijks mee dat grootouders zich naar de rechtbank dienen te begeven omdat ze hun kleinkinderen niet kunnen zien. Schrijnende momenten zijn het.


Of er is iemand in de familie overleden en er is heel wat ongenoegen bij bepaalde partijen over de erfenis. Ook deze mensen stappen vaak naar de rechtbank en kijken niet naar de toekomst waarin op deze manier de familiebanden zwaar beschadigd worden.

Grootouders en kleinkinderen

Denk hierbij aan grootouders die hun kleinkinderen niet mogen zien na een scheiding.

Heel wat grootouders krijgen in hun leven hiermee te maken. De grootouders staan vaak machteloos in deze strijd maar hebben te maken met heel wat verdriet. Ook kan het gebeuren dat kleinkinderen zelf vragen om de grootouders te zien maar dat deze weg belemmerd wordt door een partij.

Erfenissen

Nog een bron van veel conflicten en verscheurde familiebanden zijn erfenissen.

Als erkende bemiddelaar bemiddelen wij hierin zodat de familiebanden geen verdere schade oplopen waarvan alle partijen later last kunnen krijgen.

Wij gaan voor een verdeling waarin iedere partij zich kan verzoenen.

Schoonfamilie

Vaak hebben zowel de ouders als de schoonfamilie de beste bedoelingen met elkaar en toch zijn deze banden vaak fragiel.

Als een schoonzoon of schoondochter zich niet veilig of niet gewaardeerd voelt bij de schoonouders kan dit leiden tot grote ergernissen binnen beide gezinnen. Met alle gevolgen van dien

De beste methode is blijven praten. Maar als jullie op een kruispunt zijn dat dit onmogelijk lijkt dan kan een derde persoon zoals een bemiddelaar hier vaak klaarheid in brengen, om samen te blijven praten op een waardige en respectvolle manier.

Wij bieden jullie in deze situaties waardevolle oplossingen, waarin jullie de eigen regie blijven houden, maar samen de beste afspraken kunnen maken i.p.v. lang aanslepende en kostelijke procedures voor de rechtbank te starten.

Maak vrijblijvend een afspraak of contacteer ons voor meer informatie.

Een afspraak maken

0