Update 5/7/2020

Wij horen de laatste dagen steeds meer dat het aantal besmettingen terug stijgt, erg jammer maar corona is nog lang niet voorbij.

Wij vragen jullie dan ook in onze praktijken voldoende afstand te houden en bij voorkeur een mondmasker te dragen.

Ontsmet bij binnenkomst steeds je handen.

Wij voorzien extra tijd om onze ruimtes te verluchten en te reinigingen na elke cliënt.

Wij roepen u binnen in de spreekkamer vanaf het moment dat wij klaar zijn.


Wij blijven video call gesprekken behouden. 

Van samen in ons kot naar samen met gepaste afstand.

Wij volgen steeds alle nieuwe regels die er komen en wat terug mogelijk is. vandaag is er een nieuwe persconferentie waarin meer duidelijkheid zal komen over VAKANTIE

wij zullen terug een update plaatsen.  

Corona tijden zijn lastige en zware tijden. Vooral in het huisgezin ontstaan veel conflicten en dat is niet vreemd. Plots zijn we leerkracht, werken we thuis, hebben we geen sociale contacten meer, zien we onze collega´s niet en ook onze kinderen zien hun vriendjes niet meer. We missen onze familie.

Hoe langer wij in deze isolatie leven hoe zwaarder dit wordt.

Er is meer kans op gezinsconflicten door overstuur geraakte ouders of kinderen.

Angst speelt ook een grote rol. Ben je dan ook nog in een scheiding verwikkeld dan kan dit nog zwaarder aankomen. 

Wacht dus niet tot de ketel echt overkookt , zoek hulp van een bemiddelaar!

Wij ondersteunen jullie en jullie kinderen in deze moeilijke tijden. Soms is het al genoeg om even een luisterend oor te hebben of een simpele oplossing samen uit te werken.

Blijf er niet mee zitten ! 

Contacteer ons wanneer het even moeilijk gaat

De erkende bemiddelaars en ook de rechtbank van eerste aanleg is het niet ontgaan dat huislijk geweld en conflicten de laatste weken meer en meer voorkomen.

Wij zitten allen al even thuis en vaak werken wij thuis. Ook moeten wij plots ook nog leerkracht zijn voor onze kinderen. Het is een mentaal zware tijd.


De rechtbank heeft dan ook beslist om het nummer 03/257.88.88 in het leven te roepen.

Wie naar dit nummer belt krijgt onmiddellijk een bemiddelaar aan de lijn. Die kan u verder kan helpen.

Blijf er niet mee zitten maar contacteer ons. Bemiddelaars zijn opgeleid om de nodige hulp en bijstand te bieden die noodzakelijk zijn in conflictsituaties. 

Werkboekje "Hallo Corona" voor alle kindjes. 

Beste ouders, collega´s, zorg professionals,


Het is niet zo simpel aan kinderen uit te leggen wat het Corona virus doet en waarom onze handjes zoveel gewassen moeten worden.


Waaromkun je nu de kindjes van je klas niet zien? Waarom is er nu geen schoo?


Door een prachtige samenwerking kunnen wij jullie het " Hallo Corona " werkboekje gratis aanbieden. Het is inmiddels vertaald in 20 talen.

Tip: Het boekje is gemaakt in kleur, maar print het uit in zwart - wit en dan kunnen de kindjes het ook inkleuren.

Het boekje wordt op eenvoudig verzoek doorgestuurd via mail. Stuur ons gewoon een mailtje met de taal die u wenst en wij bezorgen het u.Deel het a.u.b. met andere ouders.

Klik op onderstaande link en u kan rechtstreeks het boekje downloaden

PDF Bestand Nederlands 

Maatregelen betreft het ministerieel besluit ter verspreiding van het corona virus en omgangsrecht 

Verblijfsregelingen voor kinderen tijden van coronacrisis


Momenteel beheerst de Corona crisis onze maatschappij. In de nieuwsverslaggeving is het thema niet weg te denken en ook in de huiskamers gaan de gesprekken over corona.


Ook de maatregelen die op heden genomen moeten worden door de regering leiden tot veel vragen.

Op 18 maart 2020 verscheen in het Belgische staatsblad dan ook een ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het corona virus te beperken.

Dit biedt een wettelijke basis voor de vergaande maatregelen die genomen worden om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan. Zo worden onder meer niet essentiële verplaatsingen verboden!

Voor veel gezinnen hebben deze maatregelingen een directe impact op het dagelijkse leven, maar de maatregel doet nog meer vragen rijzen als ouders uit elkaar zijn.

Als ouders een verblijfsregeling hebben voorzien voor hun kinderen en dit in het vonnis of bemiddelingsakkoord of ouderschapsplan staat, moeten zij dit dan nog volgen gelet op de huidige voorschriften? Mag ik mijn kind nog naar de andere ouder brengen?

De tekst van het ministerieel besluit geeft geen duidelijke antwoord biedt op deze vraag, maar er kan wel worden afgeleid uit de officiële communicatie van de betrokken overheden dat het gezinsleven nog gewoon kan doorgaan.


Het gezin krijgt een belangrijke functie in deze tijden van corona. Dit geldt zowel voor ouders die onder één dak wonen als voor ouders waarbij de kinderen afwisselend verblijven. Men mag dus als ouder het kind naar de andere ouder brengen indien dit zo voorzien werd bij bemiddelingsakkoord of bij vonnis. De veiligheidsmaatregelen dienen natuurlijk steeds in acht genomen te worden.


- zo kan men best nagaan of het kind niet ziek is, maar ook of geen van de ouders ziek is.

- Als het kind ziek is, is het aangeraden om het in één woning te houden, gelet op de verhoogde besmettingskans. Als één van de ouders ziek is, kan men ook beter het kind binnenshuis houden indien het reeds in contact gekomen is met de besmette ouder of het kind niet naar de besmette ouder brengen.


- Op dit moment vormen de maatregelen dus geen obstakels om de verblijfsregeling niet na te komen of te laten doorgaan. Men kan dus als ouder het kind steeds naar de andere ouder brengen.


Kortom: als iedereen gezond is, kan men de verblijfsregeling gewoon aanhouden en vormen de huidige maatregelingen geen obstakels.


- Er dient wel in deze tijd steeds rekening gehouden te worden met eventuele nieuwe maatregelen die verder kunnen gaan dan de huidige maatregelen. Dit kan weer een andere aanpak nodig hebben.


- Voor kinderen die om beurt in België en Nederland wonen, vraagt dit weer een andere aanpak (om deze pagina beperkt te houden hebben wij reeds contact opgenomen met deze ouders. Indien u hierover vragen heeft, contacteer ons.)


- Moet je de grens over, vergeet dan niet jullie regelingsakte bij te hebben of vraag een speciaal document aan bij uw bemiddelaar!

Indien u vragen heeft of jullie ondervinden problemen met de uitvoering van de verblijfsregeling, neem dan contact met ons op

Wij zullen jullie met raad en daad bijstaan


Meer info of bij nieuwe maatregelen zullen wij op de pagina publiceren.