Bemiddeling in Balans   

  Echtscheidingsbemiddeling  en ouderschapsbemiddeling 

Een persoonlijke aanpak want elke situatie is anders, elk gezin is anders en uniek 

Jullie kinderen zijn het mooiste wat jullie samen hebben.

Alimentatie regelingen 

Er worden diverse termen gegeven aan alimentatie : zoals alimentatie, onderhoudsgeld, ouderbijdrage , ec........., 

Er bestaan twee soorten alimentatie 

1) alimentatie voor de kinderen

2) alimentatie voor ex partners ( partneralimentatie) 

Wij lichten deze graag toe. 


Alimentatie voor kinderen , wat zegt de wet ?

De wet zegt dat de ouders in verhouding tot hun eigen middelen moeten zorgen voor : huisvesting, levensonderhoud, gezondheid, toezicht, opleidingen en ontplooiing van hun kinderen. Let op deze verplichting loopt door na meerderjarigheid indien de opleiding nog niet voltooid is, er een verlegde minderjarigheid is.

Dit wetsartikel is van openbare orde : dit houd in dat ouders verplicht zijn bij te dragen in het levensonderhoud van hun kinderen, er kan dus nooit afgesproken worden dat maar één van de ouders niets voor de kinderen moet bijdragen.

Verder maakt de wet onderscheid in 3 kosten soorten : de gewone kosten, de bijzondere kosten en de buitengewone kosten.


Hoe wordt de alimentatie berekend ?

Om het bedrag van alimentatie te bepalen , moet er heel wat inzicht zijn en een aantal rekeningen in kaart worden gebracht.

1) de financiële middelen van de ouders , ik hierin voorziet de wet een ruime omschrijving van het begrip financiële middelen 

zoals : het beroepsinkomen en voordelen, alle netto inkomsten uit roerend en onroerende goederen, bv intresten op spaargeld, inkomsten uit beleggingen, ontvangen huurgelden, 


De verblijfregeling : De ouder waar de kinderen het meest verblijft zal de draaglast voor de verblijf gebonden kosten = de dagelijkse kost zwaarder zijn dan bij de ouder waar de kinderen minder verblijven.

Toch ook in een 50/50 regeling kan een alimentatie regeling afgesproken worden, het kan voorkomen dat één ouder aanzienlijk minder verdiend dan de andere ouder.

Het klopt dus zeker niet dat bij een gelijkmatig verdeeld ouderschap  co - ouderschap er geen alimentatie betaald moet worden.


De kosten : zoals hierboven reeds beschreven wordt er onderscheid gemaakt in kosten de verblijf verbonden kosten en niet verblijf verbonden kosten . 

Verblijf verbonden kosten hebben betrekking op het dagelijkse leven zoals : voeding, kleding, huisvesting, ....

Niet verblijf gebonden kosten = zijn kosten die niet samen hangen met het verblijf van de kinderen zoals = medische kosten, schoolkosten, hobby's, 


Verder dient er ook rekening gehouden te worden met de leeftijd van de kinderen en de scharnier leeftijden. 

welke ouder ontvangt de kinderbijslag, wie neemt de kinderen ten laste 


Jullie merken het de bepaling van de alimentatie is dus geen eenvoudig stuk en kan nooit overgelaten worden aan berekening modules die te vinden zijn op internet integendeel dit is zo een belangrijk hoofdstuk waarin de toekomst van het kind bepaald wordt , communicatie en ouderoverleg is hierin dan ook van essentieel belang. 

De gesprekken die wij als bemiddelaars hierover voeren  ligt vooral de focus op de toekomst van het kind of kinderen. 

En zeker niet van hoe kan ik zo weinig mogelijk bijdragen in het leven van mijn kinderen ! 


Onze bemiddelaar helpen jullie graag verder .


Indexering van de alimentatie , hoe berekenen? 

Alimentatie kan jaarlijks geïndexeerd worden = de alimentatie wordt aangepast aan de index van de consumptieprijzen.

Zo loopt de alimentatie niet achter op de stijging van de dagelijkse kosten. Wij hanteren hiervoor een formule , basisbedrag, beginindex, eindindex .

Partner Alimentatie 

Er is een mogelijkheid om partner alimentatie te af te spreken of te vragen .

Dit kan zijn in volgende gevallen tijdens het huwelijk heeft een partner niet of minder buitenhuis kunnen werken, zodat deze ouder zich meer inzette voor de opvang en dagelijkse leven van de kinderen of het huishouden, hierdoor is het inkomen kleiner dan wanneer deze partner fulltime was gaan werken.


In de bemiddeling kan de bemiddelaar berekenen of er al dan niet partneralimentatie afgesproken kan worden. 

Hoeveel dit bedraagt

En hoe lang de andere partner hier recht op heeft. 

Onder welke voorwaarden of omstandigheden de alimentatie herzien kan worden of wegvalt.